Το Συνέδριο

Παρατήρηση, μελέτη, έρευνα, αποτέλεσμα.
Εκλαΐκευση της επιστήμης, διάδοση της γνώσης.
Η χαρά να τα μοιράζεσαι.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων, εισηγήσεων workshop 30 Ιουνίου 2017
Ημερομηνία ανακοίνωσης αποδοχής προτάσεων προς παρουσίαση 31 Ιουλίου 2017
Προθεσμία υποβολής τελικού κειμένου εισηγήσεων 15 Σεπτεμβρίου 2017
Ανακοίνωση τελικού προγράμματος 30 Σεπτεμβρίου 2017
Προθεσμία προ-εγγραφής στο συνέδριο 30 Σεπτεμβρίου 2017
Ημερομηνίες διοργάνωσης συνεδρίου 20 - 22 Οκτωβρίου 2017

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι μετά από κοινή απόφαση της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων, εισηγήσεων, workshop έως τις 25 Ιουλίου 2017.

Οι άλλες ημερομηνίες παραμένουν ως έχουν

Pin It