Το Συνέδριο

Παρατήρηση, μελέτη, έρευνα, αποτέλεσμα.
Εκλαΐκευση της επιστήμης, διάδοση της γνώσης.
Η χαρά να τα μοιράζεσαι.

10o Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας 20 - 22 Οκτωβρίου 2017

Φωτογράφιση από φοιτητές του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Pin It