Το Συνέδριο

Παρατήρηση, μελέτη, έρευνα, αποτέλεσμα.
Εκλαΐκευση της επιστήμης, διάδοση της γνώσης.
Η χαρά να τα μοιράζεσαι.

Όλες οι εισηγήσεις που θα αποσταλούν για παρουσίαση θα εξεταστούν για την εγκυρότητα τους και θα εγκριθούν πριν από την ένταξή τους στο πρόγραμμα του συνεδρίου από την Επιστημονική Επιτροπή του, η οποία απαρτίζεται από τους:

 

Pin It