Το Συνέδριο

Παρατήρηση, μελέτη, έρευνα, αποτέλεσμα.
Εκλαΐκευση της επιστήμης, διάδοση της γνώσης.
Η χαρά να τα μοιράζεσαι.

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας παρέχει τη δυνατότητα στους συνέδρους του ατομικά ή ομαδικά να δημοσιεύσουν τις προσωπικές τους μελέτες σε όποια μορφή από τις παρακάτω αυτοί επιθυμούν, μετά την έγκριση τους από την Επιστημονική Επιτροπή. Η υποβολή των προτάσεων προς παρουσίαση θα είναι ανοικτή μέχρι τις 25 Ιουλίου 2017 και θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με βάση οδηγίες που δίνονται παρακάτω.

Όλες οι εργασίες (εισήγηση, αφίσα, έκθεση, ειδική παρουσίαση) θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα κείμενο με τον τίτλο, τον συγγραφέα και μια σύντομη περίληψη 200 λέξεων σε μορφή .doc (MS Office). Το κείμενο αυτό θα χρησιμοποιηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή για να αξιολογηθούν οι εργασίες.

Για να γίνουν δεκτές οι προτάσεις θα συνεκτιμούνται η πρωτοτυπία τους και η συνάφειά τους με την ερασιτεχνική αστρονομία. Όσες προτάσεις εγκριθούν, θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου που θα μοιραστούν σε όλους τους συνέδρους κατά την έναρξη του συνεδρίου. Η προθεσμία για την υποβολή του τελικού κειμένου των προτάσεων που θα εγκριθούν είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2017.

Η Επιστημονική Επιτροπή θα ενημερώσει τους υποβάλλοντες προτάσεις για την έγκριση ή όχι των εργασιών τους μέχρι τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017.

Η ενδεικτική θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν την κοινότητα των ερασιτεχνών αστρονόμων και σχετίζονται ενδεικτικά με:

 • Θεωρητικές / βιβλιογραφικές μελέτες με αντικείμενο την αστρονομία, την αστροφυσική ή συναφή επιστημονικά πεδία
 • Παρατηρήσεις και καταγραφές
 • Λήψη ή/και επεξεργασία αριθμητικών και όχι μόνο δεδομένων
 • Ερασιτεχνικός εξοπλισμός, χρήση, μετατροπή / προσαρμογή και ιδιοκατασκευές
 • Χρήση και ανάπτυξη αστρονομικού λογισμικού
 • Αστροφωτογράφηση
 • Τεχνικές λήψης και επεξεργασίας εικόνας
 • Αφιέρωμα σε πρόσωπα γεγονότα ή εξορμήσεις
 • Διάδοση της επιστήμης της αστρονομίας
 • Αστρονομία και εκπαίδευση
 • Ειδικά θέματα που δεν αναφέρονται παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει πλήρης και αναλυτική περιγραφή του θέματος

 

Μορφές παρουσίασης:

 

Οι μορφές παρουσίασης των εργασιών / μελετών είναι οι ακόλουθες:

Προφορική Εισήγηση: περιλαμβάνει την παρουσίαση της μελέτης με οπτικοακουστικό υλικό κατά την διάρκεια του συνεδρίου. Η διάρκεια της παρουσίασης μπορεί να είναι το πολύ 15 λεπτά. Η επιθυμητή διάρκεια πρέπει να δηλωθεί κατά την αποστολή της εργασίας, ωστόσο η τελική διάρκεια θα οριστεί από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου και θα ανακοινωθεί στους συγγραφείς με την έγκριση / τελική αποδοχή της εργασίας.

Αφίσα: Παρέχεται η δυνατότητα δημοσίευσης εργασιών υπό μορφή αφίσας (poster), οι οποίες θα αναρτηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του συνεδρίου. Οι διαστάσεις της αφίσας δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α0 (841 x 1189 mm).

Έκθεση: Για συμμετέχοντες συνέδρους οι οποίοι ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν φωτογραφικό ή άλλο υλικό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χώρο του συνεδρίου. Στην περιγραφή θα πρέπει να παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τις διαστάσεις και τον επιθυμητό τρόπο δημοσίευσης.

Ειδική Παρουσίαση: Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται όλες οι υπόλοιπες μορφές παρουσίασης που δεν αναφέρονται παραπάνω, όπως π.χ. μια κατασκευή. Σε κάθε περίπτωση, κατά την υποβολή της πρότασης προς αξιολόγηση, εκτός της περιγραφής, απαιτείται η αναλυτική παράθεση λεπτομερειών όπως π.χ. αναλυτικές διαστάσεις της κατασκευής, τρόπος εγκατάστασης, ειδικός χώρος και ειδικές απαιτήσεις για το στήσιμο (π.χ. παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ).

 

Στο συνέδριο υπάρχουν οι εξής θεματικές ενότητες:

1. Εισηγήσεις (Προφορικές ή Posters):

 • Εισηγήσεις Επισκόπησης
 • Εκπαιδευτικές και ιστορικές εισηγήσεις
 • Κατασκευές (Hardware, software και Τεχνικές παρατήρησης και ανάλυσης δεδομένων)
 • Παρατηρησιακές εισηγήσεις (Ηλιακό Σύστημα, Αστρικά, Γαλαξιακά και Εξωγαλαξιακά αντικείμενα)
 • Εισηγήσεις θεωρητικής Φυσικής και Αστρονομίας

 

2. Εργαστήρια – Workshops

 

3. Δραστηριότητες - Παρατήρηση έναστρου ουρανού

 

Όλες οι προτάσεις για εισηγήσεις, εργαστήρια και λοιπές δραστηριότητες θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή, προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο.

Ο ρόλος της Επιστημονικής Επιτροπής είναι να ελεγχθούν οι εισηγήσεις για τυχόν επιστημονικές ανακρίβειες ή λάθη, να διορθωθούν ορθογραφικά, συντακτικά και γραμματικά λάθη που υπήρχαν στα κείμενα, να υπάρξει μια κατά το δυνατόν ομοιομορφία μεταξύ των εισηγήσεων, καθώς και να διασφαλιστεί ότι οι προφορικές εισηγήσεις θα έχουν διάρκεια, που να αντιστοιχεί σε μια ολιγόλεπτη ομιλία.

Οι προφορικές εισηγήσεις θα πρέπει να κατατεθούν γραπτώς σε μορφή .doc (MS OFFICE WORD) και .pdf αλλά και στη μορφή που θα παρουσιαστούν (.ppt ή .pdf) το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (15 Σεπτεμβρίου 2017). Οι εισηγήσεις θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες που παρέχονται στα πρότυπα αρχεία: template_submission_corfu.doc και template_presentation_corfu.ppt. Το μέγεθος των γραπτών εισηγήσεων δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 5 σελίδες και δε θα πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερες από 5 εικόνες. Το σύνολο των λέξεων στο κείμενο δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 3000 λέξεις.

Όλες οι εισηγήσεις με τη μορφή αφίσας (poster) θα πρέπει να κατατεθούν σε μορφή .doc (MS OFFICE ή .pdf ή ppt, αναλόγως με τον τρόπο που θα δημιουργηθούν.

Εισηγήσεις οι οποίες θα κατατεθούν εκτός των χρονικών προθεσμιών μπορούν να μετατραπούν σε αναρτημένες ανακοινώσεις (posters).

Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις εισηγήσεις και προτάσεις που δείχνουν κάποια πρωτοτυπία και ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θεματικό περιεχόμενο. Οι εισηγήσεις που έχουν απλά ενημερωτικό χαρακτήρα ή είναι καθαρά βιβλιογραφικές δε θα είναι ιδιαίτερα προτιμητέες για το συνέδριο.

Η διάρκεια των ομιλιών θα είναι το πολύ 15 λεπτά και οι εισηγητές θα πρέπει να τηρήσουν αυστηρά τα χρονικά όρια που τους δίνονται, για την ομαλή διεξαγωγή του συνεδρίου. Το μέγεθος των προφορικών παρουσιάσεων (σε μορφή διαφανειών) δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 10-12 διαφάνειες, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν στο ζητούμενο χρόνο. Εξαίρεση θα αποτελούν οι προσκεκλημένες ομιλίες ή εισηγήσεις με ειδικό περιεχόμενο, η διάρκεια και το μέγεθος των οποίων θα οριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή.

Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε τα εκθέματα και οι αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) να μπορέσουν να παρουσιαστούν προφορικά σύντομα (π.χ. 3λεπτη παρουσίαση ανά έκθεμα/poster ή/και με μια διαφάνεια), εφόσον το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα του συνεδρίου το επιτρέπει. Σε αυτήν την περίπτωση ο κάθε συμμετέχων θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τι γίνεται εντός και εκτός της αίθουσας του συνεδρίου αλλά και να δοθεί η δυνατότητα στους εκθέτες να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των συνέδρων για να τους προσελκύσουν σε μια συζήτηση μπροστά από τα εκθέματά τους κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή σε κάποιο άλλο διάστημα που θα αφιερωθεί αποκλειστικά σε αυτό.

 

Pin It